სპეციალური დაუკრავენ ბაზები / მფლობელები

  • Special Fuse Bases / Holders

    სპეციალური დაუკრავენ ბაზები / მფლობელები

    ამ ტიპის დაუკრავენ ფუძეებისთვის ორი სახის სტრუქტურა არსებობს; ერთი შედგება დაუკრავენ გადამზიდავი, Bolting დაუკრავენ ბმული
    დამონტაჟებულია გადამზიდავზე, შემდეგ ის შეიტანება მხარდამჭერის / ბაზის სტატიკურ კონტაქტებში. სხვა სტრუქტურის გადამზიდავი არ არის,
    სადაც ხრახნიანი დაუკრავენ პირდაპირ დამონტაჟებულია მხარდამჭერი / ბაზის სტატიკური კონტაქტები. კომპანიას ასევე შეუძლია შექმნას სხვა არასტანდარტული ბაზები მომხმარებელთა მოთხოვნების შესაბამისად.