ბოლტით დაკავშირებული კვადრატული მილის ტიპის სწრაფი მოქმედების დაუკრავენ ბმულები ნახევარგამტარული დაცვისთვის