ბოლტით დაკავშირებული მრგვალი კარტრიჯის ტიპის სწრაფი მოქმედების დაუკრავი ბმულები ნახევარგამტარული დაცვისთვის